Ukončit Zprávy

Praha 14 se znepokojením sleduje návrh provizorní trasy městského okruhu