Ukončit Zprávy

Představujeme strážníka: Miroslav Pospíšil - okrsek 4